Ιστορία

 

2. Το Δισπηλιό στην ιστορία

Από το βιβλίο ληξιάρχου της Κοινότητας το 1914, που σώζεται μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε ότι η Κοινότητα Δουπιάκων ανήκε στην επαρχία Καστοριάς του Νο­μού Φλωρίνης.

 

Στη «Μακεδόνικη Ζωή» τεύχος 143/1978 ο χωρια­νός μας Δημήτρης Σαμαράς γράφει για το χωριό:

 

«Το  Δισπηλιό είναι ένα χωριό πού βρίσκεται κον­τά στήν Καστοριά, κτισμένο στήν πλαγιά τοϋ βουνού, μέ ωραία θέα πρός τήν λίμνη.

Τό χωριό αυτό έπαθε πολλές καταστροφές από τούς πολέμους, όπως το χίλια εννιακόσια δώδεκα (1912).

Σήμερα τό χωριό μας χάρις εις τήν εργατικότητα των κατοίκων του ξανάγινε. Τά ξερόλιθα σπίτια του τά αντικατέστησαν ωραιότατες κατοικίες. Επαύλεις μέ δένδρα καί λουλούδια στολίζουν τήν περιοχή.

Τό Δισπηλιό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μέ τά ευρήματα του. Κάτω εκεί στή Λίμνη στήν θέση «Νησί» βρίσκεται ό Λιμναίος Οικισμός μέ τά κυκλώ­πεια τείχη του. Ή θέση αυτή άλλοτε ήταν νησί, τό λέει καί τό όνομα του. Ή εκκλησία της Αναλήψεως είναι στή μέση τοϋ νησιού. Έκεΐ κάθε χρόνο γίνεται πανηγύρι γιά τή γιορτή της Αναλήψεως καί τό θυμά­μαι αυτό από παιδί πού πηγαίναμε έκεΐ.

Τό νησί περιβάλλεται από κυκλώπεια τείχη, σέ σχήμα Π, μέ τό άνοιγμα πρός τή λίμνη. "Εχει πάχος δυόμιση μέτρα...».