Το σχολείο μας - 6θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού

 

ΙΣΤΟΡΙΑ


Το σχολείο μας παλιά βρισκόταν σε διαφορετική θέση από τη θέση που βρίσκεται το σημερινό διδακτήριο. Αποτελούνταν από μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας και υπήρχαν και ακόμη δύο δωμάτια όπου έμεναν οι δάσκαλοι. Το 1947 ανεγέρθη το καινούριο διδακτήριο το οποίο το 1979 κατεδαφίστηκε γιατί κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση. Έτσι το 1983 ολοκληρώθηκε και εγκαινιάσθηκε το σημερινό διδακτήριο το οποίο επεκτάθηκε το 1991 καθώς αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για νέες αίθουσες διδασκαλίας. Το 2007 έγινε προσθήκη τεσσάρων αιθουσών-αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικοί χώροι και εγκαινιάσθηκαν το 2008.

                                                              Το παλιό διδακτήριο

 

 

                                                         Το σχολείο μας το 2004